JÚLIUS JANCSÓ

Ambush marketing

> >
Ambush marketing
>

Čo je Ambush marketing?

Ambush marketing je marketingová stratégia, ktorá sa snaží spojiť produkty alebo služby svojej značky s konkrétnym podujatím, hoci nie su jeho oficálnym sponzorom. Väačšinou sa táto stratégia využíva pri športových podujatia, ktoré majú vysokú sledovanosť a jej cieľom je najmä zvýšiť povedomie o značke.

Typy ambush marketingu

Prakticky každú ambush marketingovú stratégiu môžeme zaradiť do jednej z nasledujúcich kategórií:

Neriamy ambush marketing

Jedná sa o neagresívnu formu ambush marketingu. Firma jednoducho pripojí svoj obsah už k existujúcej kampani pomocou odkazov na pôvodnú kampaň. V tomto prípade sa môže jednať o farby, formulácie či iné referencie. Nepriamy ambush marketing sa nesnaží o úplne odpútanie pozornosti od hlavnej značky. Skôr sa snaží o dosiahnutie ďalšej viditeľnosti.

Priamy ambush marketing

Na rozdiel od nepriameho ambush marketingu, ten priamy je vedome agresívny a jeho hlavným cieľom je upútať pozornosť na svoju značku. Firmy, ktoré využívajú túto stratégiu, sa môžu dokonca aktívne snažiť vystupovať ako oficiálni sponzori konkrétnych podujatí, aj keď na to nemajú právo.

Výhody a nevýhody ambush marketingu

Medi hlavné výhody ambush marketingu radíme:

  • Nákladová efektivita: pomer náklady – výsledok
  • Zvýšenie hodnoty značky
  • Príležitosť ako naštartovať podnikanie startupov
  • Kreativita

Naopak, medzi hlavné nevýhody môžeme zarardiť:

  • Ťažko merateľná návratnosť nákladov (ROI)
  • Vyžaduje si rýchlu a dobre naplánovanú reakciu 
  • Porušuje práva skutočných sponzorov podujatia