JÚLIUS JANCSÓ

Anchor text

> >
Anchor text
>

Čo je Anchor text?

Anchor text je viditeľný a klikateľný text v hypertextovom odkaze. Hovoríme teda o slovách, na ktoré sa dá kliknúť a vytvárajú prepojenie medzi dvoma webovými stránkami. Tento text by mal byť stručný, výstižný a relevantný. Navyše, ak obsahuje správne zvolené kľúčové slová, môže pomôct zlepšiť pozície v SERP vyhľadávačov.

Príklad HTML kódu s anchor textom:

<a href=”https://sk.wikipedia.org/”>Wikip&eacute;dia</a>

V tomto prípade je anchor text – “Wikipédia”.

Ako optimalizovať anchor text pre SEO?

Hoci nemáme priamy dosah na anchor texty, ktoré používajú cudzie stránky v spätných odkazoch na náš web, môžeme ich aspoň ovplyvniť vo vlastných vnútorných odkazoch. Pre zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch sa odporúča používať v textoch ukotvenia aj kľúčové slová, no netreba to preháňať. Vyhnete sa tak možným penalizáciam zo strany Google.

Aké typy anchor textov existujú?

Základné typy anchor textov sú:

  • Presná zhoda: obsahuje kľúčové slovo v presnom tvare, pre ktoré sa snažíme optimimalizovať obsah odkazovanej stránky.
  • Čiastočná zhoda: v anchor texte využívame semanticky podobné slová ku kľúčovému slovu.
  • Značkový anchor text: text obsahuje názov značky alebo produktu.
  • Nahý anchor text: text odkazu je URL odkazovanej stránky – https://juliusjancso.com/sk/wiki/anchor-text/
  • Generický anchor text: text, ktorý obsahuje CTA – “kúpiť teraz”, “kliknite tu” alebo “Dozvedieť sa viac”.
  • Odkaz cez obrázok: v prípade odkazov, ktoré su vložené v obrázku sa ako anchor text používa ALT text.