JÚLIUS JANCSÓ

NAP

Čo zamená skratka NAP?

NAP je skratka pre základné údaje firmy, na základe ktorých vyhľadávače Vedia, ž esa jedná o vašu firmu:

    • meno (Name),
    • adresa (Address),
    • telefónne číslo (Phone number).

 

Tieto údaje sa zväčša nemenia a zohrávajú dôležitú úlohu najmä v lokálnom SEO založenom na geografickej polohe podniku.

Aby ste dosiahli čo najlepšie pozície v miestnom organickom vyhľadávaní, musíte zabezpezpečiť, že vyhľadávače nájdu rovnaké informácie naprieč všetkými digitálnymi kanálmi (sociálne siete, vaša webová stránka, lokálne databázy firiem, atď.).

Vďaka správnosti a konzistentnosti NAP, vyhľadávače priradia vašej firme väčšiu váhu a zlepšia tak pozície, na ktorých sa zobrazí váš podnik.

Ako vytvoriť NAP vašej firmy?

Pre správne nastavenie NAP-u vašej firmy, dodržujte tieto zásady:

  • Vytvorte si firemný profil v službe Moja firma na Googli.
  • Uistite sa, že najdôležitejšie informácie o firme sú ľahko prístupne na vašom webe v textovej podobe.
  • Vygenerovaný formát adresy a telefónneho čísla, používajte naprieč internetovými službami.
  • Uložte si prihlasovacie údaje do firemných databáz, ktoré vám neskôr poslúžia pre opravu údajov o firme, v prípade ich zmeny.

 

Používanie NAP-u v správnom tvare, môže mať veľký vplyv na viditeľnosť firiem v SERP.

Uistite sa, že vyhľadávačom poskytujete presné a konzistentné informácie ohľadom vášho podniku a vyhnite sa tak prípadným problémom.