JÚLIUS JANCSÓ

Indexácia webu

> >
Indexácia webu
>

Čo je to indexácia webu?

Indexácia webu môžeme v krátkosti charakterizovať ako proces ukladania obsahu webových stránok do databázy vyhľadávača. Tento obsah je ďalej triedený na základe určitých kritérií (napríklad podľa kľúčových slov), vďaka ktorým užívateľ môže rýchlo nájsť obsah, ktorý potrebuje.

Priebeh indexácie webu

Proces indexácie sa začína momentom ako robot vyhľadávača navštívi vašu webovú stránku. V prípade, že obsahuje dostatok relevantných informácií a váš web povoľuje indexáciu, uloží jej obsah do databázy vyhľadávača. 

Indexáciu webu možno podporiť vytvorením súboru sitemap.xml a jeho nahraním do služby Google Search Console. Google tak bude vždy informovaný o najdôležitejších stránkach vášho webu a bude ich pravidelne prehľadávať. Google Search Console je nápomocný aj pri riešení najčastejších problémov spojených s indexáciou:

  • Vyhľadávač Google neindexuje webové stránky, ktoré by mal.
  • Vyhľadávač indexuje webové stránky, ktoré by nemal.

 

Upozornenie: Neindexujte nepotrebných obsah akým sú napríklad “Všeobecné podmienky používania”, “značky” alebo “thin content”.

Aspekty indexácie webu, ktoré je treba mať na pamäti

Pre správnu indexáciu vášho webu sa uistite, že:

  • Stránky, ktoré nie je určený pre indexáciu, obsahujú meta značku noindex. <meta name=”robots” content=”noindex”>
  • Prehľadávanie webu nie je blokované súborom robots.txt.
  • Web obsahuje sitemap.xml, ktorý je vložený do Google Search Console.
  • Webová stránka má adekvátnu štruktúru vnútorných odkazov.