JÚLIUS JANCSÓ

Meta tagy

> >
Meta tagy
>

Čo sú to Meta tagy?

Meta tagy alebo meta značky sú HTML príkazy, ktoré bližšie popisujú obsah stránky pre vyhľadávače. Metaznačky nie su viditeľné pre užívateľov webovej stránky, zobrazujú sa však v jej zdrojovom kóde a patria medzi základné prvky SEO.

V oblasti optimalizácie pre vyhľadávače nám meta tagy pomáhajú s/so:

  • Indexáciou webovej stránky. Metaznačky umožňujú vyhľadávačom ako Google porozumieť obsahu webových stránok, aby sa mohli zobraziť v relevantných vyhľadávaniach.
  • Optimalizáciou obsahu pre klúčové slová. Ak v metaznačkách použijeme vhodné kľúčové slová, zvyšujeme tak pravdepodobnosť, že Google zaradí danú stránku na lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania, čím získame nových užívateľov.

Najdôležitejšie meta tagy

Z hľadiska SEO, medzi najdôležitejšie Meta značky môžeme zaradiť:

Meta title / titulok

Meta titulok je hlavnou značkou, nakoľko priamo informuje vyhľadávače o obsahu konkrétnej stránky. Slúži ako názov karty v prehliadači a mal by byť unikátny pre každú indexovateľnú stránku a vystihovať jej obsah.

Príklad zápisu titulku v HTML kóde:

				
					<title>SEO konzultant v Bratislave | Július Jancsó</title>
				
			

Meta description / popis

Hoci meta popis neovplyvňuje priamo poradie výsledkoch v SERP, má výrazný vpyv na mieru preklikov (CTR). Odporúčaná dĺžka meta popisu je od 50 do 160 znakov, mal by byť písaný pútavo, obsahovať kľúčové slovo a výzvu k akcii (CTA).

Príklad meta popisu:

				
					Som Július Jancsó - SEO konzultant v Bratislave ➜ Merateľné výsledky ➜ Zlepšite ziskovosť svojho internetového podnikania ➜ Presvedčte sa!
				
			

Meta robots

Pri najdôležitejších meta tagoch nemožno opomenúť ani meta robots. Táto značka informuje vyhľadávače, či sa daná stránka môže indexovať, resp., či možno naseldovať na nej uvedené odkazy. 

Najčastejší tvar meta robots je naseldovný:

				
					<meta name="robots"  content="index,follow"  />
				
			

alebo

				
					<meta name="robots"  content="noindex,follow"  />