JÚLIUS JANCSÓ

Slug

Čo je to slug?

Slug URL adresy je textová časť za posledným lomítkom a označuje presný článok, produkt, kategóriu alebo značku.

Napríklad slug URL adresy článku, ktorý práve čítate, je označený oranžovou farbou.

https://juliusjancso.com/sk/wiki/slug/

Ako vytvoriť slug?

Väčšina súčasných CMS, ako WordPress, Prestashop alebo Shopify, vytvára slug automaticky, avšak výsledná URL môže byť príliš dlhá a komplikovaná. V takomto prípade ju môžeme optimalizovať manuálne. 

Napríklad, vo WordPresse nastavením štruktúry trvalých odkazov.  

Ako nastaviť trvalé odkazy vo WordPresse

Alebo priamo úpravou slugu v každom článku.

Ako správne optimalizovať slug?

Ako nastaviť priateľský slug vo WordPress

Správne optimalizované slugy by mali spĺňať nasledujúce 3 kritéria:

  1. Použite kľúčové slovo – tak z hľadiska SEO ako aj UX, odporúčam vložit kľúčové slovo priamo do slugu. Tým sa celá URL adresa stáva veľmi prehľadnou a priateľskou pre užívateľov.
  2. Používajte iba plnovýznamové slová – slugy, vytvárane automaticky vašim CMS, môžu častokrát obsahovať predložky alebo spojky, čo z pohľadu užívateľskej skúsenosti nedáva význam. Snažte sa preto v slugu URL adresy používať iba plnovýznamové slová.
  3. Krátkosť, presnosť a výstižnosť – nakoľko sa URL adresy zobrazujú aj v SERP, tieto by mali byť krátke, výstižné a ľahko zapamätateľné.

Na čo si dávať pozor pri zmene slugu?

Pri zmene slugu už existujúcej podstránky, sa musíme ubezpečiť, že užívateľská skúsenosť ostane zachovaná. V prípade trvalej zmeny slugu, využijeme presmerovanie 301.